Tilbakekaller snacks etter salmonellautbrudd

foto