Mistanke om ruskjøring

  • En bilfører ble stanset av politiet sent onsdag kveld. FOTO: Mona Wikøren