– Halvparten av klassen er hjemme

Elevrådsleder Helene Penne Pedersen roser lærernes håndtering av situasjonen. Foto: Alexandra Indseth Langegard