Uenighet om løsning kan bremse E39-utbygging

Illustrasjonen viser Lene bruer, slik det vil være synlig fra dagens E39 ved Lenefjorden Foto: Wichada Treepoonpon