– Ingen prestisje i å ligge i Skomrak

Både daglig leder Lars Tjelland og styreleder i RFL, Sigmund Barøy, innrømmet at det var ingen prestisje for dem at det planlagte avfallshåndteringsanlegget skal plassers på Bjelkevollan. Foto: Torrey Enoksen