Distriktspolitikk og kritikk av NAV i flyktningdebatt

foto
Arbeiderpartiets gruppeleder Eivind Arnt Husøy sa at han har ingen tillit til NAV i forbindelse med bosetning av flyktninger. Foto: Torrey Enoksen