– Vold mot unger er et av Norges mest under-kommuniserte samfunnsproblemer, påpekte Lena Rannestad Kloster (H) under kommunestyret, da handlingsplanen for Vold i nære relasjoner var oppe – Vold mot unger er et av Norges mest under-kommuniserte samfunnsproblemer, påpekte Lena Rannestad Kloster (H) under kommunestyret, da handlingsplanen for Vold i nære relasjoner var oppe Foto: Mona Wikøren

– Setter mange tanker i sving

Kommunestyret vedtok onsdag oppdatert plan knyttet til vold i nære relasjoner. - Jeg er glad for at Kvinesdal kommune var tidlig med å lage en plan for vold i nære relasjoner, sa Lena Rannestad Kloster (H).

Handlingsplan for Vold i nære relasjoner ble en del av tematikken under kommunestyret. I saken om rullering av handlingsplan tok Lena Rannestad Kloster ordet.

– Det nærmer seg jul, og tema er en av de mørke skyene, setter mange tanker i sving. Men på den andre siden passer det kanskje å vie det litt ekstra oppmerksomhet, da vi erfaringsmessig vet at det er i høytider at vi opplever at denne type vold øker, innleder Kloster:

– Vold mot barn er et av Norges mest under-kommuniserte samfunnsproblem. Hjemmet og familien er den arenaen de fleste barn har det trygt. Samtidig er hjemmet det stedet hvor vold mot barn og unge foregår i det skjulte over lang tid uten at det oppdages.

Videre formidler Kloster at dette er viktig å ta inn over seg og gjøre noe med.

– Det handler om forebygging, håndtering og oppfølging der en oppdager at vold skjer.

Hun sier seg glad over at Kvinesdal kommune var tidlig med å lage en plan for vold i nære relasjoner. Det er ikke lovpålagt å ha en sånn plan, men det er viktig, sier Kloster.

Svein Arne Jerstad (Ap) uttrykker at det ikke er tvil om at kompetansen i fylket og staten er god, men at nøkkelen er samhandling på tvers.

– Jeg tror at den største utfordringen er å få de forskjellige aktørene til å spille godt i hop. Særlig med tanke på taushetsplikten, påpeker han.

Det var et enstemmig kommunestyret som stemte om driftsutvalgets innstilling: Kommunestyret tar rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til etterretning og vedtar den oppdaterte planen.