Onsdag 20. september 2017 lanserte avisen Lister sin store satsing i Kvinesdal - en egen lokalavis om kvindølene for kvindølene. Snart 1.000 dager senere er det klart at alt stoffet flyttes fra egen lokalavis og igjen blir en del av avisen Lister sin nettavis. Det skjer i løpet av juni måned.

- Kvinesdal24 hadde sin berettigelse da det ble opprettet høsten 2017. Men nå ser mediebildet ganske annerledes ut. Vi hadde god vekst i starten, men den flatet etter hvert ganske godt ut. Nå har vi rundt 300 rene Kvinesdal-abonnenter. Disse vil nå få tilbud om å bli over på Lister24 - til kampanjepris, sier ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas.

Kvinesdal-fokus

Redaktøren lover at selv om Kvinesdal24 ikke lenger skal være et eget nettsted, skal mediehuset Lister fortsatt satse på journalistikk fra Kvinesdal.

– Vi kommer til å satse videre i Kvinesdal. Forskjellen er at stoffet blir publisert på vår hovedkanal Lister24. Når Kvinesdal24 er avviklet, vil Lister24 bli vår eneste kanal på nett. Det blir enkelt å forholde seg til både for oss selv og våre lesere. Innsikt og analyse forteller oss også at Lister24 er lesernes førstevalg, sier Havaas.

Innsikt og analyse forteller oss også at Lister24 er lesernes førstevalg.

Han påpeker videre at Kvinesdal er en spennende kommune der det skjer mye. I tillegg spiller kommunen en viktig rolle i Lister-samarbeidet.

– Det finnes fortsatt mange gode historier å fortelle blant kvindølene. De ønsker vi å fortelle. Derfor vil vi fortsatt drive aktiv journalistikk i Kvinesdal også fremover. Men nå tar vi med det journalistiske samfunnsoppdraget vårt blant kvindølene over på Lister24, sier redaktøren.

Lister24

Journalist Bjørn Hoel er en av to journalister som har hatt et ekstra fokus på Kvinesdal-området siden oppstarten av nettavisen i 2017. Han er klar på at dette ikke er slutten på artikler på artikler fra området.

– Avisen har ikke mistet sitt hjerte for Kvinesdal, tvert imot. Vi skal fortsatt ha stort fokus på de viktige nyhetene og de gode historiene, og håper at så mange som mulig av våre abonnenter i Kvinesdal blir med over til Lister24.

Også redaktøren takker for følget på Kvinesdal og sier på gjensyn på Lister24.

– Vi takker våre Kvinesdal24-abonnenter for følget og håper at de blir med oss videre over på Lister24, sier Havaas.