Omkjøring på forsommeren

  • Broen over Fosselandsheia før E39 trafikken ledes inn i tunnelen. Arbeidet med oppgradering av strekningen vil trolig starte opp i slutten av mai. FOTO: Torrey Enoksen