– Funnene er alvorlige sammenlignet med egne tall

foto