– Det er jo sånn man vil være, og jeg blir jo glad når det oppleves slik

foto