Regjeringen stanser lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd