Kvinesdal kommune må svare på brudd på på helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-2 og 7-3, jamfør § 4-1 a. Arkivfoto. Kvinesdal kommune må svare på brudd på på helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-2 og 7-3, jamfør § 4-1 a. Arkivfoto. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Iverksetter tiltak etter lovbrudd