Ønsker mer politikerstyrt havneselskap

I likhet med en del andre politikere i Farsund, reagerer Edmund Stave på forslaget til hvordan Listerhavnene IKS kan bli organisert. De forlanger dokumenter legges fram og at politikerne får en større rolle i organisasjonen. Foto: Tom Arild Støle