Vil ha bindende folkeavstemninger

foto
Førstekandidat Glenn Ager-Wick i Alliansen - alternativ for Norge, er på det overordnede engasjert i er at grunnloven - inkludert Nürnbergtraktatens punkter - ikke må fravikes, men praktiseres som landets øverste lov. Foto: Privat