foto
Med maleriene av sin far på veggene, fremførte Lars Jakob Rudjord et verk som omhandler hans tippoldefar. Foto: Cecilie Nilsen

– Musikken er storslått og variert