– Et bidrag til det regjeringen forsømmer

Fagforbundet Agder bidrar i innsamlingen til innkjøp av hjertekompresjonsmaskiner. Fra venstre Christin Haslestad, Fagforbundet Agder og Lars Vereide, klinikktillitsvalgt prehospitale tjenester Sørlandet sykehus. Foto: Frank Johannessen, Agderposten