Må undersøke før E39 bygges ut

Riksantikvaren vil godkjenne plassering av ny E39 på Lene mot at det foretas arkeologiske undersøkelser

Torrey Enoksen

Riksantikvaren vil godkjenne planene for ny E39 mellom Herdal og Mandalselva mot at det foretas arkeologiske undersøkelser.

Les hele saken med abonnement