Høyere fraværsgrense, men samtidig skal ikke fravær kunne strykes på vitnemålet. Utdanningsdirektoratet foreslår både gulrot og pisk for videregåendeelever.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) får mandag et forslag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om hvordan man kan endre fraværsreglene i skolen.

En del av utfordringen som Nordtun nå lover å ta tak i, er all tiden fastlegene må bruke for å attestere fravær for elever i videregående skole.

– Det skal være forventninger til hver enkelt elev, men vi må passe på at det fungerer etter hensikten, og at det ikke belaster fastlegene unødig. Det er ikke et spørsmål om vi skal ha regler, men hvordan de faktisk skal se ut, sier Nordtun til VG.

Nasjonalt fraværsregister i grunnskolen

Direktoratet foreslår derfor å fjerne kravet om legeerklæring, og istedenfor innføre egenmeldingsordning.

I en pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet at statsråden mandag mottar siste del i utredningsoppdraget om fravær som forgjengeren Tonje Brenna (også Ap) ga Utdanningsdirektoratet i 2022.

Udir anbefaler blant annet at det skal føres et nasjonalt fraværsregister for barne- og ungdomsskolen.

– Fravær er ett av symptomene på at vi må gjøre skolen bedre for flere. Vi jobber nå langs flere spor for å snu de negative trendene vi har sett, særlig på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, sier Nordtun.

Mer oppfølging

Fraværsgrensen i videregående foreslås økt fra 10 til 15 prosent, og Utdanningsdirektoratet vil samtidig at alt fravær nå skal gjelde. I dag kan ti dager strykes fra vitnemålet.

Gjennomgående i Utdanningsdirektoratets forslag er også behovet for mer oppfølging av elever med høyt fravær. Dette skal ifølge forslaget skje gjennom plikt til å tilby slike elever en samtale og tydeligere nasjonale råd.

Forslaget om endringer i fraværsreglene sendes på høring fra Kunnskapsdepartementet senere i høst.

Frykter strykbølge

Elevorganisasjonen sier de frykter en strykbølge hvis de nye reglene innføres. De mener Utdanningsdirektoratets forslag i realiteten er en innstramming, ettersom det fjerner skillet mellom begrunnet og ubegrunnet fravær.

– Disse foreslåtte endringene vil føre til at mange tusen flere stryker i videregående enn i dag. Vi er sjokkerte over at direktoratet har funnet disse reglene som beste alternativ, sier leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen i en pressemelding.

(©NTB)