Varslet Statsforvalteren om forholdene på Hausvik

foto