Fredag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 23 og 00 vil strømprisen der ligge på 41,2 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 1,2 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 4,5 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 72,5 øre. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 4 og 5 på natten i Sørøst- og Vest-Norge, da på -5,5 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørvest-Norge 11,5 øre og Midt- og Nord-Norge -1,8 øre.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 46,2 øre per kWh og -5,6 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 4,87 kroner per kWh og 20,9 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre, time for time.

NTB