Undersøkelse: Bekymringer kan kobles til 15 prosent av sykefraværet

foto