Trekker tilbake produkt – helsefare kan ikke utelukkes