Ber kommunen gripe inn mot aggressive svaner

foto