Smittesituasjonen i Lyngdal beskrives å være under noenlunde kontroll. Smittesituasjonen i Lyngdal beskrives å være under noenlunde kontroll. Foto: Rune Hauan

– Smitten er under rimelig kontroll