Korona

– Det er ikke lenger kontroll på smittesituasjonen

foto
Kommunelege Henriette Pettersen fryktet fredag kveld starten på et stort lokalt utbrudd, og hun fikk rett. Foreløpige tall viser 26 smittet i Lyngdal og 17 i Li ndesnes. Foto: Bjørn Hoel