Innspill til tiltak på Feda

Harold Dubbelboer har flere forslag til forbedringer på Feda. Foto: Anders Martinsen