- Har ikke gitt munnkurv

  • Lyngdals ordfører Jan Kristensen nekter for å ha gitt reiselivssjef Anne Grethe Løland munnkurv i rigghavn-saken.