Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk la seg flat, og innrømmet at behandlingen av tilleggsbevilgning til oppgradering av isbanen i Rådhusparken.  Ordfører Jan Kristensen til høyre. Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk la seg flat, og innrømmet at behandlingen av tilleggsbevilgning til oppgradering av isbanen i Rådhusparken. Ordfører Jan Kristensen til høyre. Foto: Torrey Enoksen

Fikk oppgradering av isbanen uten tidligere politisk behandling