Kraftig nedgang i salg av hostedempende midler

foto