Befaring av Storgaten 19: – Det er ingen skam å snu!

foto