I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,0034 kroner per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 1,45 kroner.

Mandagens snittpris per kWh er 8,1 øre lavere enn søndag og 70,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 1,45 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 9,09 øre lavere enn søndag og 1,071 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 2,027 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,45 kroner, dekkes 67,8 øre.

Minsteprisen blir på 64,4 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.