Sterk kritikk i rapport: Vil endre rutiner for nyansettelser

foto