Gjorde fengselsstraff betinget etter anke

Agder lagmannsrett har enstemmig omgjort straffen mot en 30 år gammel lyngdøl. Han slipper nå å sone fengselsstraffen for vold og hjemmeran mot en sambygding, mot at han gjennomfører et narkotikaprogram. Foto: Mona Wikøren