Opposisjonen vil instruere en handlingslammet regjering til å ta grep i strømkrisen