329 boliger åpnes for flyktningene – flere vil leie ut gratis