Økonomer: Familier med flere barn blir budsjettvinnere

En familie med foreldre under 29 og to barn under 12 år som bor i en distriktskommune, er budsjettvinnere i 2022. De kan få i underkant av 14.000 kroner mer å rutte med i året hvis forslagene i statsbudsjettet går igjennom: lavere egenandel i reisefradraget, økt foreldrefradrag, lavere elavgift, prisjustert barnetrygd, utvidet fritidskortordning og jobbfradrag for unge, bidrar. Foto: Gorm Kallestad / NTB