Får erstatning for flomskader

Oppgraderingen av Vansebekken etter flomskadene i januar kom på tilsammen 1,9 millioner kroner. Foto: Cecilie Nilsen