Vil kjøpe Kjørestad stadion om kommunen godtar endring

foto