Fjotlandsgata 11 i Kvinesdal er solgt for 3,4 millioner kroner fra Liknes Bedehus til Vest Agder Chin Church. Fjotlandsgata 11 i Kvinesdal er solgt for 3,4 millioner kroner fra Liknes Bedehus til Vest Agder Chin Church. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Solgte bedehuset for 3,4 millioner

Liknes Bedehus solgte bedehuset i Fjotlandsgata for 3,4 millioner kroner til Vest Agder Chin Church.

Salget ble tinglyst 16. mars.

Her er den komplette oversikten over de øvrige eiendomsoverdragelsene i Kvinesdal i mars:

Øyekleiva 26 (Gnr 113, bnr 199) er solgt for kr 2.550.000 fra Ole Tørner Egeland til Shaun Huson (04.03.2020)

Øyekleiva 26 i Kvinesdal er solgt for 2,55 millioner kroner fra Ole Tørner Egeland til Shaun Huson. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Andel av Gnr 10, bnr 201 er overdratt fra Feda Eiendom As til Arild Borsheim, Erik Omland, Grethe Rafoss Jensen, Gunnar Jensen, Jan Roar Solhaug, Oddny Ueland, Roar Rafoss Jensen, Svein Haugland, Thor Helge Hansen, Tine Tesdal og Tom Eirik Tesdal (05.03.2020)

Andel av Slettevegen 10 (Gnr 129, bnr 65) er overdratt for kr 600.000 fra Stine Rydningen til Ralph Magne Nuland (05.03.2020)

Gnr 14, bnr 163 er solgt for kr 375.000 fra Sandra Egenes og Thomas Egenes til Heidi J Joreid Nilsen (05.03.2020)

Salget omfatter også Gnr 14, bnr 171

Andel av Askvegen 4 B (Gnr 129, bnr 287) er overdratt for kr 1.875.000 fra Børge Nordås til Elisabeth Nordås (06.03.2020)

Hagan 27 (Gnr 139, bnr 20) er overdratt for kr 1.400.000 fra Magnar Breimoen til Osmund Breimoen (09.03.2020)

Ulland 52 (Gnr 32, bnr 10) er solgt for kr 390.000 fra Gunde Roy Sola til Anne Hilde Opheim og Svein Arve Klungland (11.03.2020)

Hidreskogveien 39 (Gnr 103, bnr 45) er solgt for kr 2.900.000 fra Bølgen & Moi As til Bølgen & Moi Kristiansand As (12.03.2020)

Andel av Botnåsvegen 8 (Gnr 162, bnr 425) er overdratt for kr 1.550.000 fra Kjetil Skogsfjord til Inger-Lise S Skogsfjord (16.03.2020)

Fjotlandsgata 11 i Kvinesdal er solgt for 3,4 millioner kroner fra Liknes Bedehus til Vest Agder Chin Church. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Fjotlandsgata 11 (Gnr 104, bnr 56) er solgt for kr 3.400.000 fra Liknes Bedehus til Vest Agder Chin Church (16.03.2020)

Vesterdalsvegen 1617 (Gnr 170, bnr 10) er solgt for kr 1.500.000 fra Tor Gunnar Knabenes til Andrea N Røynestad (17.03.2020)

Gnr 153, bnr 246 er solgt for kr 155.000 fra Kvinesdal kommune til Eivind Røynestad (17.03.2020)

Andel av Farægra 22 (Gnr 129, bnr 265) er overdratt for kr 329.000 fra Carina Røynestad til Frode Grindland (20.03.2020)

Salget omfatter også andel av Gnr 129, bnr 271

Knabevegen 140 (Gnr 178, bnr 140) er overdratt fra Fred Jonny Wikøren til Bjørn Jakob Wikøren (24.03.2020)

Austerdalsvegen 47 (Gnr 163, bnr 34) er overdratt fra Gerd Haugland Tønnessen til Erik Haugland Tønnessen, Hans Olaf Tønnessen og Trond Haugland Tønnessen (26.03.2020)

Austerdalsvegen 47 (Gnr 163, bnr 34) er solgt for kr 1.980.000 fra Erik Haugland Tønnessen, Hans Olaf Tønnessen og Trond Haugland Tønnessen til Thore Danielsen (26.03.2020)

Gnr 148, bnr 9 er solgt for kr 300.000 fra Magnar Breimoen til Jonny Breimoen (31.03.2020)

Salget omfatter også Gnr 148, bnr 13

Kilde: Norkart/ Statens kartverk