Det er Agder politidistrikt som melder dette.

Guse ligger langs omkjøringsveien mellom Kvinesdal og Opofte.

– Vegtrafikksentralen er informert og får riktig etat til å fjerne steinblokken, opplyser politiet.

Denne steinen falt i veien ved Guse i Kvinesdal. Foto: Kvinesdal24

Agder Politidistrikt anmoder samtidig folk om å kjøre varsomt på stedet, da steinen ligger i en sving.

– Ingen stor dramatikk

Avisen har vært i kontakt med bilist som var i nærheten da steinen falt ut i veien.

– Det var ingen stor dramatikk i dette. Det gikk stille og rolig for seg. Problemet, slik jeg ser det, er at det skulle vært opplyst bedre om hvilken tilstand denne veien er i, og kanskje ikke bare på norsk. Det går helt greit om det er veifarende som er lokalkjent. De kan sikkert kjøre mindre lastebiler her. Men når for eksempel utenlandske større kjøretøy velger seg denne veien, som ikke er vant til å kjøre her, kan det oppstå problemer som i dette tilfellet, sier vår kilde, som altså ønsker å være anonym.

En bil skal først ha truffet fjellveggen før en stor stein falt i veien på Guse i Kvinesdal. Foto: Kvinesdal24.no

Enig

Statens vegvesens prosjektleder for drift og vedlikehold i Lister-området, Per Magne Hindersland, sier seg enig med denne bilisten.

– Jeg forstår ham godt. Etter det som har skjedd nå så kan det bli aktuelt at vi gjør noen tiltak, i forhold til informasjon og slike ting. Det er litt for tidlig å konkludere, men denne hendelsen har bidratt til større fokus på dette, innrømmer Hindersland.

Han understreker samtidig at det stort sett går veldig greit å kjøre denne veien, og de aller fleste som bruker den er lokalkjente folk.