Fant fredet kulturminne

  • Olav Hoel
Denne artikkelen er over ett år gammel

I forbindelse med at reguleringsplan for Spindsodden i Farsund kommune er lagt ut til offentlig ettersyn har Norsk Maritimt Museum (NMM) gjennomført en en arkeologisk registrering etter kulturminner under vann. Her ble det funnet et fredet kulturminne i form av en ballastrøys innenfor planens grenser.

– Kulturminnet kan legges inn i planen som hensynssone kulturminne eller tilsvarende. Det må vises varsomhet med utlegging av moringer på sjøbunn slik at disse ligger utenfor kulturminnets avgrensing. Et alternativ er å søke om dispensasjon fra lov om kulturminner, heter det i konklusjonen i rapporten fra NMM.

I det aktuell området, som ligger tett opptil Farsund sentrum, har det i lang tid vært omfattende trafikk og handel med seilskuter.

– Farsund kommune er den kommunen i Norge hvor det er registrert flest sjøfunn. Spindsodden og Aurebrodet var derfor aktuell for arkeologisk registrering, skriver de i rapporten.

Les hele saken med abonnement