Torsdag klokka 17.00 begynner årets første kommunestyremøte i Farsund.

På sakskartet står det blant annet en rekke forskjellige valg, for eksempel valg av leder/nestleder i viltnemnda og klagenemd for eiendomsskattesaker. Politikerne skal også behandle bosetting av flyktninger i 2024.

Du kan se møtet her.

Hele sakskartet ser du her. Under bildet kan du velge kameravinkel; presentasjon, kommunestyresal eller talerstol.

Møtet ble avsluttet like over klokka 21.00.