Fylkeshelsedirektøren: – Vi må tørre å snakke høyt og sant om skadeomfanget av alkohol