Sår tvil om vedtak om å leie lokaler til brannstasjon

foto