Får ikke støtte fra Husbanken - bygging av aktivitetshus i fare

foto