Kulturlandskapsprisen til Reinert Kjølleberg

foto