Fulgte ikke opp tips om rus og fart på ulykkesbåt

foto