Vollevangen 14 i Kvinesdal er solgt for 4,35 millioner kroner fra Glenn Ivar Knabenes og Mary Ann Aamodt Knabenes til Ellen Lauen og Leif Arild Lauen. Vollevangen 14 i Kvinesdal er solgt for 4,35 millioner kroner fra Glenn Ivar Knabenes og Mary Ann Aamodt Knabenes til Ellen Lauen og Leif Arild Lauen. Foto: Olav Hoel

Bygdas dyreste eiendomssalg i april

Salget av Vollevangen 14 for 4,35 millioner kroner var Kvinesdals dyreste i april måned.

Det var Ellen og Leif Arild Lauen som kjøpte denne eiendommen fra Glenn Ivar Knabenes og Mary Ann Aamodt Knabenes. Salget ble tinglyst 3. april.

Her er en samlet oversikt over eiendomsoverdragelsene i kommunen sist måned:

Askvegen 10 C (Gnr 129, bnr 238, seksjon 11) er solgt for kr 2.075.000 fra Dag Johannes Daland til Signy Olivia Reksten (01.04.2020)

Salget omfatter også andel av Gnr 129, bnr 240

Askvegen 10 C i Kvinesdal er solgt for 2,075 millioner kroner fra Dag Johannes Daland til Signy Olivia Reksten. Foto: Olav Hoel

Lonen 11 (Gnr 49, bnr 79) er solgt for kr 1.500.000 fra Jon Trygve Skartveit og Lisbeth Achre Andersen til Cecilie Hagestrand (01.04.2020)

Vollevangen 14 (Gnr 162, bnr 103) er solgt for kr 4.350.000 fra Glenn Ivar Knabenes og Mary Ann Aamodt Knabenes til Ellen Lauen og Leif Arild Lauen (03.04.2020)

Andel av Gnr 10, bnr 220 er overdratt fra Tobias Svindland til Kari Svindland (03.04.2020)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Lyngdal kommune

Askvegen 11 D i Kvinesdal er solgt for 3,05 millioner kroner fra Asbjørn Myhre til Astrid Staddeland. Foto: Olav Hoel

Askvegen 11 D (Gnr 129, bnr 236, seksjon 13) er solgt for kr 3.050.000 fra Asbjørn Myhre til Astrid Staddeland (06.04.2020)

Åsevegen 460 (Gnr 110, bnr 25) er solgt for kr 1.350.000 fra Bjørg Dahl til Fredrik Wathne og Mona Iren Wathne (07.04.2020)

Andel av Vesterdalsvegen 528 (Gnr 157, bnr 53) er solgt for kr 150.000 fra Ole Morten Thoresen og Ørjan Mikal Thoresen til Kjell Arne Thoresen (07.04.2020)

Gnr 14, bnr 172 er solgt for kr 600.000 fra Georg Mejlænder til Asle Furuseth Teie og Maria Larsen Teie (14.04.2020)

Knabevegen 700 (Gnr 184, bnr 30) er solgt for kr 2.500.000 fra Anne Sveinsvoll, Kari Nordis Vold, Ove Vold, Reidar Vold, Stein Magne Sveinsvoll og Wenche Lerbakk Vold til Klara K Egeland Eftestøl og Paul-Christoffer Lunde (15.04.2020)

Gnr 100, bnr 289 er solgt for kr 18.645 fra Tom Georg Bjelland til Dvergfossen Kraft As (16.04.2020)

Gnr 100, bnr 288 er solgt for kr 180.000 fra Kjell Eivind Stokkeland til Dvergfossen Kraft As (16.04.2020)

Gnr 100, bnr 287 er solgt for kr 5.440 fra Kristin Edland Aamodt til Dvergfossen Kraft As (16.04.2020)

Gnr 100, bnr 290 er solgt for kr 85.650 fra Troens Bevis Verdens Evangeliser St til Dvergfossen Kraft As (16.04.2020)

Vibevegen 10 (Gnr 122, bnr 6) er solgt for kr 2.000.000 fra Lloyd Olav Reiersen til Victoria Reiersen (22.04.2020)

Gnr 180, bnr 17 er overdratt for kr 40.000 fra Krågeland Vann Og Kloakkrenseanl As til Vann Og Kloakkrens As (22.04.2020)

Salget omfatter også Gnr 180, bnr 20

Gnr 162, bnr 709 er solgt for kr 2.231 fra Ole Jerdal til Dvergfossen Kraft As (27.04.2020)

Refskarmonen 14 D (Gnr 153, bnr 2, seksjon 8) er solgt for kr 1.790.000 fra Ove Rabba til Carina Røynestad (29.04.2020)

Refskarmonen 14 A (Gnr 153, bnr 2, seksjon 7) er solgt for kr 1.790.000 fra Ove Rabba til Åse Wenche Knabenes (29.04.2020)

Kilde: Norkart/ Statens kartverk