Tilskuddet på 133.000 kroner skal bidra til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilskuddet på 133.000 kroner skal bidra til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Foto: Malene Sørensen Lundberg

133.200 kroner til opplæring

Kvinesdal kommune har fått 133.200 kroner i tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Tilskuddet kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), herunder som et persontilskudd, til kommunen.

Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap.